Internutbildning städare

Excelencias städpersonal utbildas kontinuerligt i det senaste inom städmetoder och användande av modern utrustning. Vårt mål är att all personal ska genomgå en internutbildning som lever upp till kunskapskraven för SRY, Servicebranschens yrkesnämnds yrkesbevis.

Excelencias metodhandbok beskriver hur alla våra tjänster ska utföras samt vilka metoder och produkter som ska användas i arbetet. Direktiven i Excelencias metodhandbok går som en röd tråd genom hela verksamheten.

Vårt kompetens- och utvecklingssystem ”Personal och Arbetsplatsutveckling” hjälper oss och våra medarbetare att fånga upp frågor kring kompetens och personlig utveckling. Vi ger kontinuerlig feedback till våra medarbetare och följer upp frågor kring kompetens och utveckling i Excelencias system för kvalitetsuppföljning.

08 - 19 19 69