SAM-utbildning

Excelencia är ett serviceföretag som lever på samspelet mellan den egna personalen och kunderna. För att upprätthålla en hög kvalitet och servicenivå är det viktigt att personalen är engagerad, mår bra och trivs med arbetet.

Kränkande särbehandling, nedsättande kommentarer eller sexuella anspelningar får inte förekomma i någon form. Målsättningen med Excelencias arbetsmiljöarbete är förutom att förebygga risk för olyckor och arbetsskador, att skapa en arbetsplats som upplevs utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Att känna en motivation för sitt arbete är grundläggande för en god hälsa. Därför bedriver Excelencia ett kontinuerligt och systematiskt arbetsmiljöarbete. Utbildning för samtliga tjänstemän med komplettering och löpande uppföljning utförs på plats på företaget av en kvalitetskonsult med många års erfarenhet av arbetsmiljöarbete på företag.

08 - 19 19 69