Vår kvalitetsgaranti

Excelencia sätter kvaliteten främst i alla våra tjänster och leveranser. Vi lyssnar till dig som kund och anpassar oss efter dina unika behov. Alla tjänster och leveranser följs upp med standardiserade kvalitetskontroller.

Vårt kvalitetsuppföljningssystem är upprättat i enlighet med ISO standard. Vi har digitala och mobila system för att snabbt leverera kvalitetsrapporter till kund. Kvalitetsrapporterna innehåller arbetsledarens utvärdering av den egna leveransen, kommentarer, bilder och beslutsfrågor. Parallellt med Excelencias kvalitetssäkring gentemot kund gör vi löpande interna kvalitetsgenomgångar där vi själva betygsätter vårt arbete – allt för att i slutändan förbättra kvaliteten på våra tjänster och leveranser.

08 - 19 19 69