Vår miljöpolicy

Det övergripande syftet med Excelencias miljöpolicy är att värna om vår allas livsmiljö och välbefinnande.

Excelencia bedriver ett kontinuerligt miljöarbete under ständig utveckling. Vi arbetar i enlighet med ISO standard vilket bland annat innebär användande av miljömärkta produkter. Vi strävar hela tiden efter att effektivisera och minska användningen av kemikalier. Excelencia kör miljövänliga bilar, så kallade hybrider. Vi ser källsortering och miljöskydd som en naturlig del av vår service nature-plant-morning-greenoch kan hjälpa våra kunder att tillhandahålla allt från lådor för pappersåtervinning, avhämtning, källsortering till avancerad miljöplanering.

 

 

08 - 19 19 69