Varför Excelencia

Excelencia är inget traditionellt städföretag. Vi jobbar engagerat på alla nivåer för att våra kunder ska uppleva ett större värde av våra tjänster än vad marknaden i övrigt kan erbjuda.

Vi välkomnar kunder som ställer höga krav. Det hjälper oss att utvecklas – både som företag och som individer. Excelencia är ett företag där medarbetarna inspireras till att tänka nytt och utmana invanda arbetssätt.

Excelencias medarbetare, tillsammans med våra kunder, sätter stor prägel på hur våra tjänster och produkter utvecklas.

Excelencia omsätter cirka 42 miljoner kronor och har cirka 160 medarbetare

 

 

08 - 19 19 69