Vi har kompetens

Kompetens handlar om vad man gör – inte vad man är. Vi värderar färdigheter och egenskaperna som krävs i varje given situation och för alla typer av utmaningar.

För oss handlar kompetens om att rekrytera medarbetare med rätt kompetens inom respektive område. Kompetens handlar även om att ge medarbetare rätt förutsättningar att utveckla och förstärka sina egna kompetenser – allt för att skapa mervärde för våra kunder.

08 - 19 19 69