Företagsstädning i Stockholm

En ren och fräsch arbetsplats är grunden för en bra arbetsmiljö, trivsel och goda arbetsresultat. Vi sköter dagligen företagsstädning, vilket bland annat innefattar kontorsstädning, hos närmare 400 kunder i Storstockholm. Vill du också testa Excelencia så erbjuder vi sex månaders provperiod.

Excelencia företagsstädning:

  • Fokus på arbetsmiljö och trivsel
  • Sex månaders provperiod
  • Excelencias kvalitetsgaranti
  • Uppföljning och utvärdering

Sex månaders provperiod
Regelmässig städning i form av kontorsstädning och företagsstädning är grunden i Excelencias erbjudande. Din överenskommelse med oss utformas så att du som kund alltid har sex månader på dig att prova och lära känna oss på Excelencia. Skulle du av någon anledning inte vara nöjd så kan du enkelt avsluta kontraktet utan bindningstid.

“Eftersom vi vill ha städning på dagtid ville vi ha någon som syns och känner sig hemma hos oss. Och det var vi fått med Excelencia.” /Mikael Andersson, Nordmann Nordic AB.

Vi lyssnar på dig
Som kund hos Excelencia åtnjuter du alltid vår kvalitetsgaranti. Vi har ett system för dialog och uppföljning av kontorsstädning och företagsstädning för att garantera högsta kvalitet. Rent praktiskt sker uppföljningen genom ett återkommande möte på plats där städtjänsterna utförs. Du får här även möjlighet att betygsätta våra tjänster, vår service och vår personal. Vi vill utvecklas tillsammans med dig.

Vi får snabbt gehör för önskemål och det som kommer upp följs upp direkt. Vi är väldigt nöjda!
— Mikael Andersson, Nordmann Nordic AB.

Uppstarten är nyckeln till en lyckad företagsstädning

Vi på Excelencia vet att alla kunder och arbetsplatser har olika behov, därför satsar vi mycket kraft och energi på att lära känna våra kunder. Vi identifierar dina behov redan innan leverans. Det är under uppstarten vi lägger grunden för ett bra samarbete.

Som ny kund hos Excelencia får du möjlighet att skräddarsy alla våra tjänster efter dina egna behov. I praktiken handlar det om att du som ny kund får träffa Excelencias uppstartsansvarige, den tilltänkta arbetsledaren och den säljare som ni varit i kontakt med.

Löpande avstämningar

Tillsammans går ni igenom städuppdraget – steg för steg. Ritningar synas och utvärderas. Schemaläggning och tidsplanering av städområden genomförs, personal rekryteras, material beställs, Allt i god tid och med löpande avstämningsmöten internt, för att trygga och säkerställa kvalitet och leverans.

Regelbunden uppföljning

Under uppstartstiden sker löpande kontakt mellan Excelencia och kund. Syftet är att säkerställa att dina förväntningar uppfylls och att avtal efterföljs. Uppstartsprocessen har ingen sluttid, utan pågår tills både du som kund och Excelencias uppstartsansvarige anser att uppstarten är avslutad. Efter uppstarten påbörjas överlämning till ansvarig arbetsledare som säkerställer kvalitet och leverans plats ute hos kund.

 I samband med våra uppstarter så möter vi våra kunder i ett mycket viktigt skede. Det är viktigt att uppstarten blir bra och att våra kunder upplever att vi håller vad vi lovar och lite till. Uppstartsteamet samarbetar nära HR för att få rätt personal på plats och löpande med driften så att vi lägger grunden för en fortsatt bra och värdefullt samarbete mellan kund och leverantör.
— Nina Toivonen-Driftchef.

Profilbild Nina Toivonen


08 - 19 19 69