Miljövänlig städning

Excelencia tycker det är viktigt med miljövänlig städning och satsar därför stort på kvalitet & miljö. Det övergripande syftet med vår miljöpolicy är naturligtvis allas ansvar att värna om vår miljö. Det andra syftet är att vinna marknadens förtroende genom att visa att vi, genom miljövänlig städning, tar ett uppriktigt och seriöst ansvar för miljön.

Excelencia bedriver ett pågående miljöarbete som hela tiden är under utveckling. Det är ett arbete som aldrig blir klart utan ständigt förbättras. Vi arbetar i enlighet med ISO standard, vilket exempelvis innebär att vi alltid använder miljömärkta kemikalier och produkter när det är möjligt. Vi strävar hela tiden för att minska användningen av kem genom att använda bättre och mer effektiva metoder som utvecklas i branschen. Vi kör miljövänliga bilar, sk hybrider.

Excelencia är ett miljöföretag som ser källsortering, miljövänlig städning och miljöskydd som en naturlig del av vår service. Vi kan hjälpa våra kunder att tillhandahålla allt från lådor för pappersåtervinning, avhämtning, källsortering till avancerad miljöplanering. Vi bedriver också ett systematiskt arbetsmiljöarbete på företaget.

 

08 - 19 19 69